Amlosgfeydd a Pharciau Coffa Grŵp Memoria

Memoria Cardiff and Glamorgan Memorial Park and Crematorium
Memoria Parc Coffa ac Amlosgfa Caerdydd a Morgannwg

Agorwyd yn 2011

Memoria Kirkleatham Memorial Park and Crematorium
Memoria Parc Coffa ac Amlosgfa Kirkleatham

Agorwyd yn 2014 (Redcar a Cleveland)

Memoria South Oxfordshire Crematorium and Memorial Park
Memoria Parc Coffa ac Amlosgfa De Swydd Rydychen

Agorwyd yn 2015 (Garford, Swydd Rydychen)

Memoria Amber Valley Memorial Park and Crematorium
Memoria Parc Coffa ac Amlosgfa Amber Valley

Agorwyd yn 2015 (Alfreton, Swydd Derby)

Memoria South Leicestershire Memorial Park and Crematorium
Memoria Parc Coffa ac Amlosgfa De Swydd Gaerlŷr

Agorwyd yn 2015 (Countesthorpe, Swydd Gaerlŷr)

Memoria Waveney Memorial Park and Crematorium
Memoria Parc Coffa ac Amlosgfa Waveney

Agorwyd yn 2015 (Ellough, Suffolk)

Memoria Denbighshire Memorial Park and Crematorium
Memoria Parc Coffa ac Amlosgfa Sir Ddinbych

Agorwyd yn 2016 (Llanelwy, Gogledd Cymru)

Memoria North Herts Memorial Park and Cematorium
Memoria Parc Coffa ac Amlosgfa Gogledd Swydd Hertford

Agorwyd yn 2017

Memoria Flintshire Memorial Park and Crematorium
Memoria Parc Coffa ac Amlosgfa Flintshire

Agorwyd yn 2018

Memoria Barnby Moor Memorial Park and Crematorium
Memoria Barnby Moor
Memorial Park & Crematorium

Agorwyd yn 2019

Memoria North Oxfordshire Crematorium and Memorial Park
Memoria North Oxfordshire
Crematorium & Memorial Park

Agorwyd yn 2020

Memoria Paisley Woodside Memorial Park and Crematorium
Memoria Paisley Woodside
Memorial Park & Crematorium

Caffaeledig Ionawr 2023

Memoria Doncaster Crematorium and Memorial Park
Memoria Doncaster & South Yorkshire
Memorial Park & Crematorium

Agorwyd yn 2023

Memoria Faversham & Mid Kent Memorial Park and Crematorium
Memoria Faversham & Mid Kent
Memorial Park & Crematorium

Agorwyd yn 2023