Amlosgfeydd a Pharciau Coffa Grŵp Memoria

Cardiff and Glamorgan Memorial Park and Crematorium
Parc Coffa ac Amlosgfa Caerdydd a Morgannwg

Agorwyd yn 2011

Kirkleatham Memorial Park and Crematorium
Parc Coffa ac Amlosgfa Kirkleatham

Agorwyd yn 2014 (Redcar a Cleveland)

South Oxfordshire Crematorium and Memorial Park
Parc Coffa ac Amlosgfa De Swydd Rydychen

Agorwyd yn 2015 (Garford, Swydd Rydychen)

Amber Valley Memorial Park and Crematorium
Parc Coffa ac Amlosgfa Amber Valley

Agorwyd yn 2015 (Alfreton, Swydd Derby)

South Leicestershire Memorial Park and Crematorium
Parc Coffa ac Amlosgfa De Swydd Gaerlŷr

Agorwyd yn 2015 (Countesthorpe, Swydd Gaerlŷr)

Waveney Memorial Park and Crematorium
Parc Coffa ac Amlosgfa Waveney

Agorwyd yn 2015 (Ellough, Suffolk)

Denbighshire Memorial Park and Crematorium
Parc Coffa ac Amlosgfa Sir Ddinbych

Agorwyd yn 2016 (Llanelwy, Gogledd Cymru)

North Herts Memorial Park and Cematorium
Parc Coffa ac Amlosgfa Gogledd Swydd Hertford

Agorwyd yn 2017

Flintshire Memorial Park and Crematorium
Parc Coffa ac Amlosgfa Flintshire

Agorwyd yn 2018

Barnby Moor Memorial Park and Crematorium
Barnby Moor Memorial Park & Crematorium

Agorwyd yn 2019

North Oxfordshire Crematorium and Memorial Park
North Oxfordshire Crematorium and Memorial Park

Agorwyd yn 2020

North Kent Crematorium and Memorial Park
North Kent Crematorium and Memorial Park

Agoriadol 2022/2023

Doncaster Crematorium and Memorial Park
Doncaster Crematorium and Memorial Park

Agoriadol 2022/2023