Trustpilot
Ffoniwch 01745 530810

Staff

Cyfarwyddwyr a Swyddogion Allweddol

Howard Hodgson | Michael Hackney | Jamieson Hodgson | Paul Reed | Carl Clamp | Mark Drake | Richard Todd |

Howard Hodgson MBIFD (Dip) Ass. RSH (Cadeirydd a Phrif Swyddog)

(g,1950) Cyfarwyddwr angladdau pedwaredd cenhedlaeth, cafodd Howard ei hyfforddiant gan James Summers yng Nghaerdydd yn 1968. Daeth yn gyfrifol am y busnes teuluol yn 1975 a lansio rhaglen ehangu a arweiniodd at ryddhau Hodgson Holdings plc i’r farchnad yn 1986. Yna cafodd y cwmni ei uno gyda Kenyons yn 1989 ac yn dilyn hynny gyda’r Great Southern Group i lunio’r grŵp angladdau/amlosgfeydd mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Gwerthodd Howard ei fudd yn 1991, wedi mynd â’r cwmni o un gangen i 546 a chael ei bennu’n ‘Fentrwr y Flwyddyn 1987’ yn y broses. Mae’n cael ei gydnabod yn helaeth fel yr unigolyn a drawsnewidiodd y diwydiant angladdau yn y 1970au, 80au a dechrau’r 90au. Yna fe fwynhaodd ail yrfa yn y diwydiant rhoddion, wedi ei wneud yn brif weithredwr Ronson plc a Colibri International. Mae hefyd yn sylwebydd cymdeithasol ac awdur, yn cyfrannu erthyglau a darnau nodwedd rheolaidd yn y wasg genedlaethol, ar deledu a radio. Cyhoeddodd fywgraffiad o Dywysog Cymru yn 2007.

hhodgson@memoria.org.uk

Howard Hodgson
Howard Hodgson

Michael Hackney MA (Oxon) (Cyfarwyddwr Cyllid)

(g,1950) wedi gyrfa ym myd bancio gyda swyddi uchel gyda grwpiau bancio ANZ/Grindlays ac Abbey National, yn cynnwys cyfalaf mentro, ble bu’n gyfrifol am ryddhau Hodgson Holdings plc i’r farchnad, ac ar adfer dyledion, a arweiniodd at ei reolaeth o gyfres o fusnesau oedd mewn trafferthion masnachol ac ariannol ar ran y banc, yn y Deyrnas Unedig, 1992-2000.

mhackney@memoria.org.uk

Michael Hackney
Michael Hackney

Jamieson Hodgson (Cyfarwyddwr Datblygu Busnes)

(g, 1983) Ymunodd Jamieson Hodgson â Memoria yn gynnar yn 2009. Yn wreiddiol roedd yn arwain datblygiad busnes, ond ers hynny mae wedi symud ymlaen i rôl Pennaeth Cynllunio. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae wedi helpu tyfu’r busnes trwy arwain ein tîm cynllunio i sicrhau 8 caniatâd cynllunio newydd ar gyfer amlosgfeydd a pharciau coffa newydd yn y 5 mlynedd diwethaf. Mae Jamieson wedi goruchwylio 5 apêl cynllunio yn y cyfnod hwn – yn arwain at 4 caniatâd. Mae hyn wedi ei alluogi i ddatblygu gwybodaeth o gyfraith a pholisi cynllunio. Mae’n arbenigwr demograffeg sydd wedi helpu datblygu technoleg GIS er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r modd mae ‘angen’ a hyfywedd ariannol yn cael ei fesur wrth ddatblygu amlosgfeydd. Mae gan Jamieson hefyd rôl gefnogol weithredol sy’n golygu ei fod yn cymryd rhan mewn amrywiol feysydd o’r busnes presennol. Mae’r meysydd hyn yn cynnwys recriwtio staff, perfformiad ariannol, asesiad demograffig parhaus a safonau gwasanaeth cyfleuster.
Fe dreuliodd y 3 mlynedd flaenorol yn gweithio i Accenture ble roedd yn arwain datblygiad busnes ar gyfer eu grŵp strategaeth Marchnadoedd Cyfalaf y Deyrnas Unedig. Ar gyfer y rôl hon bu’n cyflawni nifer o brosesau ar gyfer UBS, HSBC, RBS a Citi Group. Cyn ymuno ag Accenture, cwblhaodd Jamieson radd anrhydedd mewn Busnes Rhyngwladol a Chyllid a bu hefyd yn gweithio i’r Grŵp VW a PwC yn ystod y cyfnod hwn.

jhodgson@memoria.org.uk

Jamieson Hodgson
Jamieson Hodgson

Paul Reed Cynorthwyydd Gweithredol i’r Prif Swyddog

(g 1977) Ymunodd Paul â Memoria ar ddiwedd 2013 wedi gyrfa yn gweithio yn y sector cyhoeddus a phreifat. Mae’n arbenigwr garddwriaethol gyda phrofiad helaeth o waith tir a rheoli cyfleusterau. Mae ganddo ddealltwriaeth arbenigol o ddeddfwriaeth claddu a datblygiad mynwentydd wedi rheoli 8 o fynwentydd yn y gorffennol a goruchwylio miloedd o gladdedigaethau. Cyn ymuno â Memoria fe raddiodd o Brifysgol Teesside wedi astudio Rheolaeth Busnes a mwynhau gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau telathrebu a gwerthu gwasanaeth, ble bu’n rhedeg ei fusnes ei hun yn cyflogi 70 o staff.

Mae Paul yn Gynorthwyydd Gweithredol i Howard Hodgson, Prif Swyddog Memoria. Ar hyn o bryd mae’n gyfrifol am ddatblygu Low Cost Funeral Ltd, cangen Amlosgiad Uniongyrchol Memoria Ltd.

preed@memoria.org.uk

Paul Reed
Paul Reed

Carl Clamp, Managing Executive – Operations

Carl Clamp is our Operational Performance Executive. He was previously manager of our Amber Valley Memorial Park and Crematorium. He now oversees operational performance in terms of service standards across the Memoria Group. In particular, he is responsible for practical training for cremation, administration and general crematorium management across all staff members in the Memoria Group. He is also the CEO’s assistant in all operational matters.

cclamp@memoria.org.uk

Carl Clamp
Carl Clamp

Mark Drake, Funeral Director Relations Executive

Mark Drake is our Funeral Director Relations Executive. Mark brings a wealth of knowledge and experience to this role as previously Mark had a successful career within the hospitality industry and was responsible for operations, sales & marketing, finance & HR. He joined Memoria in 2016 as manager of our Waveney Memorial Park and Crematorium. He is responsible for all Funeral Director Relationships across the Memoria Group.

mdrake@memoria.org.uk

Mark Drake
Mark Drake

Richard Todd – Regional Director North, Memoria

Richard Todd is our Regional Director North. Richard has over 35 years’ experience in the Funeral sector having held a number of senior operational & sales roles across market leading independent, Co-operative and private equity supported Funeral & pre-need businesses. He is responsible for all crematorium management across Memoria’s northern region.

rtodd@memoria.org.uk

Richard Todd
Richard Todd