Cysylltwch

Cyfeiriad

Parc Coffa ac Amlosgfa Sir Ddinbych
Ffordd Glascoed, Llanelwy, Sir Ddinbych, LL17 0LG

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein hon i gysylltu â ni

  Enw*

  Busnes / Sefydliad

  Cyfeiriad

  Cod post

  Cyfeiriad ebost*

  Ffôn

  Cysylltwch â mi drwy e-bost

  Cysylltwch â mi dros y ffôn

  Manylion eich cais neu sylwadau

  Rhowch wybod i ni sut yr ydych yn dod o hyd i wybodaeth am y Parc Coffa Sir Ddinbych a Amlosgfa

  GDPR Consent

  I give consent to Denbighshire Memorial Limited to:

  • process and store my personal data to respond to my enquiries, applications and orders.

  • process and store my personal data to provide funeral services / products to me.

  • process and store my personal data on computerised systems to provide funeral services / products to me.

  • retain my data within said computerised systems for only as long as necessary to provide said services / products to me and to meet any statutory / regulatory requirements.

  • process and store my personal data with third parties to provide funeral services products to me.

  • to delete or anonymise my personal data within 30 days of my written request but by doing so Denbighshire Memorial Limited will be unable to continue to provide funeral services / products to me

  *I confirm my consent to the above GDPR Terms

  Please click here for more details about our privacy policy and how we process your data.

  Teipiwch yn y cod dilysu captcha:

  (* = required)  

  Adborth

  Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth ynghylch ansawdd ein cyfleusterau a’n gwasanaeth.

  Yn y lle cyntaf, cyfeiriwch unrhyw faterion neu bryderon at:
  Memoria@denbighshirememorial.co.uk.

  Dewch o hyd i ni ar Facebook

  meet us on facebook

  Manylion y cwmni

  Parc Coffa ac Amlosgfa Sir Ddinbych yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr.
  Rhif y cwmni: 9415192.
  Swyddfa gofrestredig: The Pool House Bicester Road, Stratton Audley, Bicester, Oxfordshire, United Kingdom, OX27 9BS

  Polisi Preifatrwydd

  Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd ac rydym yn cydymffurfio â deddfau Diogelu Data yn berthnasol i’r DU. Ni fydd eich manylion yn cael eu pasio neu ei werthu i gwmnïau eraill at ddibenion marchnata neu bostio. Rydym yn gwneud yn defnyddio’r wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch i brosesu eich ceisiadau ac i ddarparu profiad rhyngrwyd mwy personol i chi. Rydym yn monitro gwe batrymau traffig y safle a’r defnydd i’n helpu i benderfynu pa agweddau sydd bwysicaf i chi ac i ddatblygu’r dyluniad y wefan a’i gosodiad. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio’r wybodaeth rydym yn ei chasglu, o bryd i’w gilydd, i ddweud wrthych am ein cynnydd a newidiadau i’n gwefannau. Os byddai’n well gennych beidio â derbyn y wybodaeth hon, nodwch eich dymuniadau wrth gyflwyno ffurflenni ar-lein neu gallwch anfon e-bost Memoria@denbighshirememorial.co.uk.

  Sut y wefan hon yn defnyddio cwcis

  Cwcis sesiwn

  Mae’r wefan hon yn gosod “Sesiwn” cwcis, hanfodol ar gyfer gweithrediad y wefan a ddefnyddir i ‘cofio’ Gwybodaeth sesiwn benodol yn unig yn ystod yr amser y bydd defnyddiwr yn defnyddio’r wefan. Mae’r cwcis yn cael eu dileu pan fyddwch yn cau eich porwr. Dim gwybodaeth bersonol adnabyddadwy yn cael ei storio yn y cwcis hyn unwaith y byddwch wedi cau eich porwr ac eich porwr wedi clirio ‘i’ cache. Mae’r rhain yn cwcis ‘Categori 1’ o fewn deddfwriaeth Ewropeaidd.

  Noder y gall eich gosodiadau porwr eich hun yn achosi cwcis sesiwn i barhau, hyd yn oed ar ôl i chi yn cau eich porwr.

  Google Analytics

  Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, lle mae ymwelwyr wedi dod i’r safle a’r tudalennau y maent yn ymweld â nhw. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth Google Analytics i ddeall sut mae ein gwefan yn perfformio ac i’n helpu i wella’r safle. Mae’r rhain yn Categori 2 cwcis.

  I gael mwy o wybodaeth am y defnydd o Google cwcis ymweliad www.google.com/policies.

  What is a cookie?

  Mae cwcis yn ffeiliau testun sy’n cynnwys symiau bach o wybodaeth sy’n cael eu lawrlwytho i’ch dyfais pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Yna cwcis yn cael eu hanfon yn ôl at y wefan tarddu ar bob ymweliad dilynol, neu i wefan arall sy’n cydnabod bod cwci.

  Mae cwcis yn gwneud llawer o swyddi gwahanol, fel gadael i chi lywio rhwng y tudalennau yn effeithlon, gan gofio eich dewisiadau, ac yn gyffredinol yn gwella eich profiad gwefan. Gallant hefyd helpu i sicrhau bod hysbysebion chi weld ar-lein yn fwy perthnasol i chi a’ch diddordebau.

  Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gwcis drwy ymweld www.allaboutcookies.org neu www.youronlinechoices.eu

  Mae cwcis yn cael eu diffinio mewn pedwar categori:

  Categori 1 – Cwcis Strictly Angenrheidiol

  Mae’r cwcis hyn yn hanfodol er mwyn eich galluogi i symud o gwmpas y wefan a defnyddio ei nodweddion. Heb y cwcis hyn na all gwasanaethau hanfodol fel basgedi siopa, e-filio, ardaloedd diogel y wefan ac yn y blaen yn cael ei ddarparu.

  Categori 2 – Cwcis Perfformiad

  Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan, er enghraifft pa dudalennau ymwelwyr yn mynd i’r rhan fwyaf aml, ac os ydynt yn cael negeseuon gwall o dudalennau gwe. Nid yw’r cwcis yn casglu gwybodaeth sy’n adnabod ymwelydd. Mae’r holl wybodaeth cwcis hyn yn casglu yn cyfanredol ac felly yn ddienw. Mae’n cael ei ddefnyddio yn unig i helpu ni i wella’r ffordd y mae ein gwefan yn dod o hyd ac yn gweithio.

  Trwy ddefnyddio ein gwefan a gwasanaethau ar-lein, rydych yn cytuno y gallwn osod y mathau hyn o cwcis ar eich dyfais.

  Categori 3 – Cwcis Functionality

  Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i’r wefan i gofio dewisiadau a wnewch (megis eich enw defnyddiwr, iaith neu’r ardal rydych yn) ac yn darparu gwell, nodweddion mwy personol.

  Efallai y bydd y wybodaeth cwcis hyn yn casglu fod yn ddienw ac ni allant olrhain eich gweithgaredd pori ar wefannau eraill.

  Trwy ddefnyddio ein gwefan a gwasanaethau ar-lein, rydych yn cytuno y gallwn osod y mathau hyn o cwcis ar eich dyfais.

  Categori 4 – Targedu Cwcis neu cwcis Hysbysebu

  Defnyddir y cwcis hyn i gyflwyno hysbysebion yn fwy perthnasol i chi a’ch diddordebau. Maent hefyd yn cael eu defnyddio i gyfyngu ar y nifer o weithiau y byddwch yn gweld hysbyseb yn ogystal â helpu i fesur effeithiolrwydd yr ymgyrch hysbysebu. Maent yn cael eu rhoi fel arfer gan rwydweithiau hysbysebu gyda chaniatâd y gweithredwr wefan. Maent yn cofio eich bod wedi ymweld â gwefan ac mae’r wybodaeth hon yn cael ei rhannu â sefydliadau eraill fel hysbysebwyr. Yn aml iawn targedu neu a fydd cwcis hysbysebu fod yn gysylltiedig â ymarferoldeb y safle a ddarperir gan y sefydliad arall.

  Nid yw ein safle’n defnyddio’r math hwn o cwci.

  Fodd bynnag, rydym yn gysylltiadau i wefannau eraill. Ar ôl i chi gael gafael ar safle arall drwy gyswllt yr ydym wedi darparu, mae’n gyfrifoldeb ar y safle i ddarparu gwybodaeth ynghylch sut y maent yn defnyddio cwcis ar y safle priodol.

  Show Privacy Info.
  Hide Privacy Info.