Dolenni defnyddiol

Hyderwn fod y gwasanaethau annibynnol a restrir ac y darperir dolenni iddynt o’r wefan hon gan y cwmnïau a grybwyllir yn cyd-fynd â’r disgrifiad, ond ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am eu safon.

Gweinyddion

Milestone Celebrants

Milestone Celebrants
Mae Ian a Christine Gunning yn credu bod bywyd yn rhywbeth i’w fyw ac y dylai pawb gael cyfle i ddathlu’r cerrig milltir yn eu bywydau mewn ffordd sy’n gofiadwy ac yn ystyrlon iddynt.

Mae’r ddau yn aelodau cymwys o’r Gymrodoriaeth Gweinyddion Proffesiynol.

www.milestonecelebrants.com

Lluniaeth a Lleoliadau Lleol

Mae Memoria yn cynnig cyfnodau amser o 1 awr er mwyn i deulu a ffrindiau gael y cyfleuster iddynt eu hunain yn ystod gwasanaeth. Felly, rydym yn gofyn i fynychwyr gwasanaeth dilynol i barchu preifatrwydd y teulu hwnnw ac i beidio cyrraedd y safle tan 10 munud cyn amser y gwasanaeth maent yn bwriadu ei fynychu.

Fodd bynnag, rydym yn gwerthfawrogi y bydd rhai galarwyr wedi teithio cryn bellter ac yn cyrraedd yn gynnar er mwyn sicrhau eu bod yn brydlon. Felly, rydym wedi rhestru lleoliadau sy’n cynnig lluniaeth gerllaw. Am fanylion, gweler isod.

The Plough, Llanelwy

Bar a Bwyty The Plough, Llanelwy

Bar a Bwyty The Plough, Llanelwy

Dim ond filltir o Barc Coffa ac Amlosgfa Sir Ddinbych, mae’r Plough yn cynnig:

 • Gwasanaeth proffesiynol gyda chyffyrddiad personol croesawgar
 • Ystafell breifat ar gael am ddim ar gyfer 10 – 100 o bobl
 • Ardaloedd tafarn draddodiadol ar gyfer derbyniad llai ffurfiol
 • Maes parcio mawr am ddim
 • Mynediad uniongyrchol i gadeiriau olwyn (derbyniadau llawr gwaelod yn unig)
 • Dim tâl gwasanaeth
 • Bwffe ar gael

www.ploughsa.com.

The White House Hotel, Restaurant and Spa

The White House Rhuallt, St Asaph

The White House Rhuallt, Hollywell Road, St Aspah LL17 0AW

Tel: 01745 530000

Email: booking@whitehouserhuallt.co.uk

Situated just off the A55 around 5 minutes drive from Denbighshire Memorial Park and Crematorium

 • Can cater for small or large gatherings
 • Function room or Bar area available for private hire free of charge
 • Hot & Cold buffets available
 • Large car park – free of charge
 • Fully accessible
 • Accommodation available

whitehouserhuallt.co.uk.

Gwasanaethau Eraill

Voel Coaches

Voel Coaches
Voel Coaches are available to transport mourners both to and from the crematorium sites, and also to and from the venue used for the ‘funeral tea’, subject to such COVID 19 constraints that may be in place from time to time.

To discuss availability and prices, please email Lyn at coachhire@voelcoaches.com or telephone 01745 570309, option 1.

Phil McConnell – Chwaraewr Pibgod

Phil McConnell - Bagpiper
Ffôn: 07801 473127

Gwefan: bagpiper-northwest.com

Ed The Uilleann (illun) Pibydd

Ed The Uilleann (illun) Piper
Ffôn: 07731 311599

E-bost: edtheuilleannpiper@gmail.com.

Gwefan: www.edtheuilleannpiper.tk.

Hefyd wedi’i restru ar:

Cynllunio a Threfnu Angladdau

Registry Offices Near Me

Registry Offices Near Me
Find your local register office.

Guides to Religious and Non-Religious Funerals

Guide to Religious Funerals
While all religions observe some form of funeral rites, the way the service is ordered, body is prepared and details of tradition are engrained differ amongst even the most closest of beliefs. The funeral guide has published these guides for religious and non-religious funerals:

Making a Will

Legacy Alliance - professional will making service

Yn ôl arolygon, mae 6 o bob 10 o bobl heb wneud Ewyllys. Gall hyn fod oherwydd bod pobl yn credu os ydynt yn briod, mewn partneriaeth sifil neu os oes ganddynt bartner, yna bydd eu “cymar” yn cael popeth yn awtomatig pan fyddant yn marw. Yn anffodus, ni fydd hyn o reidrwydd yn wir.
Mae gwneud Ewyllys yn hynod bwysig a dyma’r unig ffordd y gallwch ddynodi pwy sydd yn cael beth wedi’ch marwolaeth. Felly hefyd, gall Gwneud Ewyllys sicrhau mai’r sawl a enwebir gennych sy’n gofalu am unrhyw blant dibynnol sydd gennych ac y gallant fyw ble byddwch chi’n dewis.
Mae Memoria wedi nodi Legacy Alliance – sefydliad sy’n gallu cynnig gwasanaeth drafftio Ewyllys proffesiynol cynhwysfawr i gleientiaid Memoria a’u teuluoedd, a wneir trwy’r post, e-bost neu dros y ffôn.
Gellir trefnu Ewyllys o £160 a TAW, ond mae cleientiaid Memoria yn gallu elwa ar ostyngiad o 10% ar brisiau arferol. Os hoffech chi ddarllen mwy am y gwasanaeth hwn cliciwch ar ein dolen benodol yma…

Deunydd Ysgrifennu Angladd

Loving Tribute

Loving Tribute

Yn Loving Tribute rydym yn darparu detholiad o ddeunydd papur unigryw ar gyfer angladdau, yn bersonol i chi, i greu teyrnged hardd ac addas i’ch anwylyn. Rydym yn credu bod Trefn Gwasanaeth yn fwy na dim ond rhywbeth i ddisgrifio rhaglen angladd yn unig, ond ei fod yn talu teyrnged parhaus i’ch anwylyn, yn adlewyrchu personoliaeth, gobeithion a dyheadau’r ymadawedig. Gall ein gwasanaeth eich galluogi chi a’ch teulu i greu eich archeb ar-lein, neu i un o’n tîm dylunio ei chreu i chi. Yn Loving Tribute rydym yn gweithio gyda chi i sicrhau’ch bod yn derbyn y safon gofal a sylw yr ydych chi a’ch anwylyn yn ei haeddu, gan ddarparu’r atgof perffaith i chi ei drysori.
Am fanylion llawn ein darpariaeth, ewch i www.lovingtribute.co.uk.

Funeral Stationery 4U

Funeral Stationery 4U
Beautiful, Individual & Memorable Funeral Stationery in Memory of Someone Dear

The most inspiring range of Funeral Stationery templates available in the UK – making this the perfect way for you to create your own Funeral Stationery in memory of someone dear.

Next Working Day Delivery – Place your Funeral Stationery Order before 12 noon, on any working week day and we’ll print & ship that day – FREE of charge.

Add Your Own Wording & Pictures Using Our Simple Online Editor to create a wonderful tribute to a loved one – just the way you want it. There’s no need to worry about what goes where because we’ve pre-populated our templates with sample wording to help guide you every step of the way.

Please visit our website: funeralstationery4u.co.uk.

Keepsake Media

Keepsake Media

We make memories last forever.

Cwmni ffilm proffesiynol a ddaw at eich drws, i greu cyflwyniadau hardd i chi a’ch anwyliaid. Mae ein gwasanaeth creadigol yn cynnig rhywbeth arbennig, gan roi rhywbeth i’r rhai sy’n werthfawr i chi ei gadw, rhywbeth i’w goleddu am byth.

Byddwn yn recordio eich atgof arbennig gyda’n dull unigryw a sensitif ein hunain, yn cipio’ch teimlad o gariad, ac yn eich galluogi i roi rhywbeth arbennig i’r rhai sydd agosaf atoch. Mae amser yn werthfawr, felly dylid ei dreulio yn creu atgofion hardd, a phasio’r atgofion hynny ymlaen; Keepsake Media… Rydym yn gwneud i atgofion barhau am byth.

 • Fideos Angladd Coffaol
 • Fideos Bywyd Personol
 • E-Gardiau Fideo (Diolch) Coffaol
 • Fideos Neges Capsiwl Amser Digidol

Cysylltwch â ni nawr am fwy o fanylion: keepsakemedia.co.uk